Výtvarná soutěž

Máte nadání umělce? Pošlete svoje díla do naší výtvarné soutěže.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na akci Den včel a ostatních opylovatelů v Praze 2023. Výherci budou kontaktováni předem.

Výtvarná soutěž - výherci:

Kategorie do 7 let
1. místo    Sofie Petrtýlová
2. místo    Růžena Magnolie Havránková
3. místo    Alma Čepeláková

Kategorie 7-10 let
1. místo    Vĕra Eliseeva
2. místo    Jasmína Šárovcová
3. místo    Viktorie Řezaninová

Kategorie 10-15 let
1. místo    Latífa Ali
2. místo    Nela Dolenská
3. místo    Anežka Vošoustová

 

Kategorie a výhry:

Umělci do 7 let
1. cena: Poukázka na nákup za 1500,- Kč ve výtvarných potřebách Zlatá loď
2. cena: Poukázka na nákup za 1000,- Kč ve výtvarných potřebách Zlatá loď
3. cena: Souprava akvarelových pastelek

Umělci 7–10 let
1. cena: Poukázka na nákup za 1500,- Kč ve výtvarných potřebách Zlatá loď
2. cena: Poukázka na nákup za 1000,- Kč ve výtvarných potřebách Zlatá loď
3. cena: Souprava akvarelových pastelek

Umělci 10–15 let
1. cena: Poukázka na nákup za 1500,- Kč ve výtvarných potřebách Zlatá loď
2. cena: Poukázka na nákup za 1000,- Kč ve výtvarných potřebách Zlatá loď
3. cena: Souprava akvarelových pastelek

Pravidla soutěže:
Pravidla výtvarné soutěže „Opylovatelé v Praze 2023“

1. Harmonogram soutěže:
•    Soutěž je vyhlášena ode dne 3. 5. 2023.
•    Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků je dne 21. 5. 2023, později přijaté příspěvky nebudou zařazeny do soutěže
•    Vyhlášení výsledků proběhne dne 24. 5. 2023 na akci „Den včel a ostatních opylovatelů 2023“ v Praze.

2. Zadání a podmínky soutěže:
•    Tématem jsou opylovatelé žijící v Praze - včely, čmeláci, pestřenky, motýli a další hmyz. Dílo je může přímo zobrazovat, nebo s nimi anebo s jejich opylováním musí úzce souviset.
•    Soutěžními příspěvky budou skeny nebo fotografie obrázků (malby, kresby, linoryt, suchá jehla a ostatní formy grafiky, kromě nelegálních graffitů).
•    Soutěží děti a mládež do 15 let. Každý účastník může zaslat pouze jeden příspěvek zobrazující jeho vlastní dílo.
•    Soutěž proběhne ve třech věkových kategoriích:
1) jednotlivci do 7 let včetně
2) jednotlivci starší 7 let do 10 let včetně
3) jednotlivci starší 10 let do 15 let včetně
•    Soutěžní příspěvky a přihlášky se přijímají na email kubinova@envipor.cz  s předmětem „Opylovatelé v Praze 2023“. V těle emailu je pak nutné uvést jméno a příjmení, věkovou kategorii, e-mailovou adresu a název díla o délce nejvýše 100 znaků. V názvu díla nesmí být jméno autora.
•    Příspěvek může přihlásit pouze jeho autor nebo se svolením autora jeho zákonný zástupce, dílo nesmí být starší jednoho roku a není povoleno zasílat díla, s nimiž nelze svobodně nakládat.
•    Technické požadavky:
◦    velikost minimálně 1200 × 1600 pixelů
◦    formát jpg, png
◦    maximální velikost nahrávaného souboru 1 MB.
•    Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže příspěvky, které nesplňují podmínky soutěže, jsou mravně nevhodné nebo jsou obsahově v rozporu s platnou legislativou.

3. Způsob hodnocení, vyhlášení výsledků a ocenění:
•    Soutěžní příspěvky budou hodnoceny porotou jmenovanou organizátorem soutěže.
•    Bude hodnoceno pojetí tématu, originalita zpracování i výtvarná kvalita děl.
•    Ve všech kategoriích porota rozhodne o umístění na prvních třech místech. Výherci budou o svém umístění informováni předem e-mailem.
•    Výsledky soutěže budou vyhlášeny během Dne včel a ostatních opylovatelů 2023, dne 24. 5. 2023 v parku Lannova, Praha 1, kde budou autoři vítězných prací, tj. těch, které se umístily na prvních třech místech v každé kategorii, odměněni věcnými cenami.
•    Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok.

4. Právní ustanovení:
•    Vyhlašovatelem soutěže je Magistrát hlavního města Prahy, organizátorem soutěže je společnost  Envipor, s.r.o.
•    Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob.
•    Autorská práva: Účastník soutěže nebo jeho zákonný zástupce zasláním příspěvku stvrzuje, že je jeho autorem/zákonným zástupcem autora vlastnícím práva s dílem plně svobodně nakládat ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přihlášením uděluje vyhlašovateli soutěže nevýhradní souhlas (licenci) s bezplatným užitím díla zejména k prezentačním účelům vyhlašovatele soutěže v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství. Vyhlašovatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena."