REGISTRACE
DIVADLO 
"Jak se medvěd učil včelařit”
O medvědovi zlodějíčkovi, kterému dá včela nejdřív pěkně za vyučenou, aby ho posléze včelař naučil správnému včelaření. Medvěd se sice létat nenaučí, zato už bude vědět, že opylování není opilování a že bez práce nejsou koláče ani med.

Divadlo začíná v 11 hodin.

Jedna třída se může přihlásit pouze na jeden okruh. 

REGISTRACE okruh A

stanoviště:
- Určování druhů opylovatelů
- Tvoba úkrytů pro hmyzí opylovatele
- Management sečení městské zeleně s ohledem na výskyt hmyzích opylovatelů


REGISTRACE okruh B

stanoviště:
- Druhy opylovatelů v Praze
- Vliv způsobu hospodaření na zemědělských plochách s ohledem na výskyt hmyzích opylovatelů
- Podpora a dobré a špatné příklady využití nektarodárných druhů rostlin ve městě


REGISTRACE okruh C

stanoviště:
- Význam hmyzích opylovatelů pro člověka a přírodu
- Zakládání květnatých luk
- Zdroj vody pro opylovatele ve městě

 

 

 

Níže vidíte zbývající volné termíny. Přihlásit se můžete kliknutím na zelený nadpis.